onsdag 23. desember 2009

Tenk over -.

***.

Tenk over!

Hva er en KRISTEN? Er det viktig? Det er mange meninger om det i dag, men er alle like sanne? Tenk om vi tar feil! Vi har en bok som taler om dette.

Tenk over dette nå: ”Hvis Bibelen er sann, får det konsekvenser for meg. Da vil hele min fremtiden i evigheten være avhengig av om jeg er en sann kristen.

I. FRELSE

Frelsen er det største av alt det Gud har gjort. Alt han skapte var "såre godt", står det i Bibelen. 1. Mos. 1,31. Men toppen på skaperverket er frelsen. Det er det største! Alt er Guds verk (Efes. 2, 8-10). Ingen ting er av oss selv. Det slår Bibelen fast. Selv de største i Guds rike, har fått det! Kunne vi bare ha det klart for oss, at alt sammen er Guds gjerning. Vi må se helt bort fra oss selv.

Prøv det! La ditt eget fare. Du kan få lov til å regne det for ingen ting når du står for Gud. Det gjorde Paulus. Han fant Kristus (Fil 3, 8). Her gjelder altså ikke din omvendelse, anger, bønn eller noe annet. Og slik er det ikke bare nå i dag, men hele livet.

Hvem skal vi da se på?

Jesus (Hebr. 12, 2)! Han er svaret på alt. Når du tror på ham, er han alt for deg i dette spørsmålet.

II. Hva er frelse?

Frelse kan være flere ting. Det første er det som skjer når du gir deg over til Gud. Du gir Jesus ditt hjerte og ber om tilgivelse for alle synder - og du får det! I Jesu navn. Men vi bruker også ordet frelse om det å komme til himmelen. Da er vi endelig frelst fra alt ondt i denne verden og skal aldri mer se eller gjøre noen synd. Alle farer og stormer er borte. Alle bølger er stilnet av. Du har ikke flere motstandere. Du er frelst - for evig. Er ikke det noe å eie?

III. Er frelsen nødvendig?

Mange spør kanskje slik: Er det så nødvendig å bli en kristen? Er det egentlig noen fare her i verden? Er det noe etter døden - og blir ikke alle frelst til slutt? Slike tanker kan nok leve i oss.

Da må vi gå til Bibelen. Har vi noe annet sted der vi finner sikre opplysninger om dette?

Hvorledes begynner Bibelen?

Jo - den sier at Gud skapte alt, også mennesket. Vi ble til i Guds bilde (1. Mos. 1, 27). Vi var da lik Gud i minst to ting: Vi var uten synd, og vi var åpne og fortrolige med ham. Det var lykkelige dager i Edens hage. Menneskene hadde en ren sjel og et ren samvittighet.

Er det slik i dag? Hvis det var slik nå, behøvde vi ingen frelse. Da var alle frelst. Og da hadde det ikke vært krig og sykdom og ulykker.Gud har aldri skapt dette.

Men det hendte noe i verden. Djevelen kom som en slange og lokket menneskene til ulydighet mot Gud. Adam og Eva falt for fristelsen og gjorde Gud imot. 1. Mos. 3. Dette kaller vi syndefallet. Om det skriver Paulus: "Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden trengte gjennom til alle mennesker, fordi de alle syndet." Rom. 5, 12 og 18.

Slik taler Bibelen. Fordi Adam og Eva syndet, er vi alle syndere! Vi er det av naturen. Efes. 2, 3. Det er en hovedtanke i Guds ord. Jeg sier ikke at vi kan forklare alt eller forstå alle detaljer. Vår tanke er for liten til det. De store synder i verden viser tydelig at det vonde er her. Og Gud er ikke vond. Da var han ikke Gud. Jeg kan bare klynge meg til det Guds ord sier og tro på det.

Og Bibelen sier at alle har syndet. Rom. 3,23. Vi gjør personlige synder og står dermed ansvarlige for Gud. "Det er ikke noe menneske som ikke syndar," sier Ordet. 1. Kong. 8, 46.

Da kommer spørsmålet: Er synden så farlig? Er det kanskje slik at Gud ser forbi synden og "glemmer" den? Profeten Esekiel skriver: "Den som synder, han skal dø" (kap. 18, 4). Og syndens lønn er døden, skriver Paulus (Rom. 6,23).

Død i denne betydningen er ikke bare den legemlige død. Den må vi alle inn i. Men Bibelen taler og om en annen død, som er fortapelsen. Åp. 20, 14. Det er det største alvoret, da mennesket er avskåret fra Gud for alltid.

Derfor er det nødvendig å bli frelst. Ellers går det oss ille. Himmelen er stengt for de som lever i synden uten å gjøra opp med Gud. Vil du ta sjansen på det?

IV. Hva er frelse?

Frelse er å bli berget - som når en sjømann ligger på havet og har ingen ting å holda seg i. Båten er gått ned. Da kommer redningsskøyta - og tar ham trygt inn til havnen. Han blir "frelst". En slik hendelse er lærerik å tenke gjennom.

Sjømannen kan ikke berga seg selv. Det går bare minutter før kulden og bølgene tar ham. En annen må gripe inn.

Slik er frelsen.